Wa-jutsu
'Science of Concord'.
een synthese van Judo, Aikido en Karate opgericht in 1983 door Jacques Quero. Ze is gebaseerd op de oude Budo-geest en heeft weinig begrip voor wedstrijden en spectaculaire technieken. De nadruk ligt op de harmonieuze ontwikkeling van geest en lichaam, met als doel in zichzelf een universele harmonie (Wa) te bereiken. "Er moet slechts één persoon overwonnen worden in Wa-jutsu - zichzelf". De trainingen bestaan hoofdzakelijk uit Kata en Randori.

Wushu
'Art of War'. De gemeenschappelijke naam
voor een massa Chinese Martial Arts scholen en stijlen. In het moderne Westen vaak gewoon Kung-fu genoemd. Wushu heeft steeds gebloeid in gans China. In 1928 probeerde de Chinese regering al deze Wushu-stijlen te verenigen in één nationale sport, maar zonder veel succes. Onder Mao Zedong werd dit nogmaals geprobeerd, maar de scholen bleven zich verder vermenigvuldigen en diversifiëren. Twee grote stromingen bestaan.
Neijia benadrukt de innerlijke kracht, de studie van vitale punten en geneeskunde, met een filosofische inslag. Weijia verkiest het gebruik van kracht en snelle bewegingen.
Scholen hebben of uitsluitend ongewapende technieken, of het gebruik van wapens, of een mengeling. Uniformen gaan van eenvoudig naar zeer decoratief. Het gebruik van gekleurde gordels om de vaardigheidgraad aan te duiden zijn ook terug te vinden. Als competitievormen bestaan wedstrijden in vaardigheid, boksen en vechten met of zonder wapens. Terminologie verschilt vaak enorm volgens de regionale dialecten.